Τιμητική Επιτροπή

Τιμητική Επιτροπή

  • Γαβρόγλου Κωνσταντίνος – Υπουργός Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
  • Μέτιος Χρήστος – Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
  • Τσαλικίδης Νικόλαος – Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης
  • Πετρίδης Γεώργιος – Δήμαρχος Κομοτηνής
  • Πολυχρονίδης Αλέξανδρος – Καθηγητής – Πρύτανης
  • Γαβριηλίδου Ζωή – Καθηγήτρια – Αντιπρύτανης, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
  • Μάρης Φώτιος – Αναπληρωτής Καθηγητής – Αντιπρύτανης, Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  • Μαρία Μιχαλοπούλου – Καθηγήτρια – Αντιπρύτανης, Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
  • Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος – Καθηγητής – Αντιπρύτανης, Διοικητικών Υποθέσεων
  • Ελένη Δούδα – Καθηγήτρια – Κοσμήτορας Σχολής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού