Τιμητική Επιτροπή

Κεραμέως Νίκη, Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων
Μέτιος Χρήστος, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Τσαλικίδης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Ν. Ροδόπης
Γκαράνης Ιωάννης, Δήμαρχος Κομοτηνής
κ.κ. Παντελεήμων, Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
Πολυχρονίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής, Πρύτανης
Γαβριηλίδου Ζωή, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Μάρης Φώτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρύτανης, Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Μαρία Μιχαλοπούλου, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης, Διοικητικών Υποθέσεων
Ελένη Δούδα, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Σχολής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Theme: Overlay by Kaira