Εγγραφή

Σύνεδρος που
παρουσίαζει εργασία*

45€


Σύνεδρος

15€


Εκπαιδευτικός Φ.Α

15€

Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια ΔΠΘ**

15€

Φοιτητής/τρια άλλων σχολών ΤΕΦΑΑ**

5€

Φοιτητής/τρια Τμήματος
Δ.Π.Θ.**

0€

* Ως «Σύνεδρος που παρουσίαζει εργασία» εγγράφεται ο κάθε ένας που θα οριστεί ως παρουσιαστής της εργασίας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή να παρουσιαστεί στο συνέδριο, ανεξαρτήτου ιδιότητας.

  • Όλοι οι Φοιτητές κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής τους εγγραφής, πρέπει να ανεβάσουν φωτογραφία του φοιτητικού τους πάσο ή κάποιο άλλο έγγραφο φοίτησης, στην οποία να φαίνεται το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκουν και η ημερομηνία λήξης αυτού. Ως αποδεικτικό έγγραφο φοίτησης θεωρείται:
  • Το φοιτητικό πάσο,
  • Τό επίσημο έγγραφο σχολής,
  • Ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος απόδειξης (π.χ. email αποδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα)
  • Σε όλες τις τιμές, συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.

Πολιτική Ακύρωσης και Επιστροφής Χρημάτων

Η ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή μόνο εγγράφως, στην ηλεκτρονική διεύθυνση icpess@artion.com.gr.

  • Για αιτήματα ακυρώσεων έως τις 19/04/2022, επιστρέφεται όλο το ποσό της εγγραφής.
  • Από τις 20/04/2022 δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Η επιστροφή του ποσού θα λάβει χώρα σε έξι (6) εβδομάδες μετά το πέρας του συνεδρίου.

Τρόπος Πληρωμής

Πιστωτική Κάρτα:
Συστήνεται η πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.
Visa, Master, Maestro, AMEX and Diners cards είναι αποδεκτές.
Paypal, Stripe & Google Payment
Τραπεζικό Έμβασμα:
Τα έξοδα τραπέζης επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.
Σας παρακαλούμε να αναγράφεται το πλήρες όνομα του συμμετεχόντα στην αιτιολογία.

Theme: Overlay by Kaira