Εγγραφή

Κατηγορία Προεγγραφή (έως 31/03/19) Εγγραφή (από 01/04/19)
Σύνεδροι[1] 40 50
Εκπαιδευτικοί ΦΑ[2] 10 20
Ημερήσια[3] 20 20
Φοιτητές ΔΠΘ [4] ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

[1] Το παραπάνω κόστος ισχύει για όλους τους συνέδρους είτε παρουσιάσουν είτε όχι εργασία. Κάθε σύνεδρος δικαιούται να καταθέσει έως ΔΥΟ (2) εργασίες ως πρώτος συγγραφέας και απεριόριστο αριθμό εργασιών ως συγγραφέας σε άλλη θέση. Ισχύει και για φοιτητές με εργασία.

[2] Ισχύει για παρακολούθηση των 3 ημερών του συνεδρίου.

[3] Η ημερήσια συμμετοχή δεν ισχύει για συνέδρους που παρουσιάζουν εργασία στο συνέδριο. Όσοι συμμετέχουν με εργασία/ες πληρώνουν την πλήρη συμμετοχή.

[4] Αυτός ο τύπος εγγραφής αφορά μόνο Προπτυχιακούς Φοιτητές του ΔΠΘ, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν κάποιο abstract.

*Οι φοιτητές οφείλουν να επιδείξουν το φοιτητικό τους πάσο.

* Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%

**Η εγγραφή περιλαμβάνει

  • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
  • Πρόγραμμα συνεδρίου
  • Συνεδριακό υλικό
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Πολιτική ακυρώσεων

  • Οι εγγραφές ΔΕΝ ακυρώνονται