Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις Αναρτημένες Ψηφιακές Ανακοινώσεις (e-Posters) και να ψηφίσετε το e-Poster της επιλογή σας.

Θεματικές Ενότητες 

Αθλητικές Κακώσεις και Αποκατάσταση (01 - 10) Νέες Τεχνολογίες στη Φ.Α. και στον Αθλητισμό (66 - 66)
Αθλητική Ψυχολογία (11 - 25) Οργάνωση & Μάρκετινγκ του Αθλητισμού & της Αναψυχής (67 - 82)
Άσκηση και Ανάπτυξη (39 - 45) Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων (83 - 90)
Άσκηση και Μυοσκελετικές Κακώσεις & Παθήσεις (26 - 28) Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων (91 - 122)
Εμβιομηχανική (29-37)
Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα-Άσκηση & Άτομα με Αναπηρία (123 - 133)
Επιστήμες του Χορού (38 - 42) Συνταγογράφηση της Άσκησης (134 - 143)
Εργοφυσιολογία (43 - 46) Φυσική Αγωγή στην Α’Βάθμια & Β’Βάθμια Εκπαίδευση (144 - 151)
Ιστορία του Αθλητισμού – Κοινωνιολογία (47 - 47)
Φυσική Δραστηριότητα (152 - 162)
Κινητική Μάθηση-Ανάπτυξη-Απόδοση (48 -  65)  

 

Theme: Overlay by Kaira