Επιστημονική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

Επίτιμοι Πρόεδροι Επιστημονικής Επιτροπής

 • Γκοδόλιας Γεώργιος -Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Κιουμουρτζόγου Ευθύμης -Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Ταξιλδάρης Κυριάκος -Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Τοκμακίδης Σάββας -Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-

Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής

 • Αγγελούσης Νικόλαος -Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Αθαναηλίδης Ιωάννης -Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Αλμπανίδης Ευάγγελος -Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Αμούτζας Κυριάκος -Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Αντωνίου Παναγιώτης -Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Βερναδάκης Νικόλαος -Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Γαργαλιάνος Δημήτριος -Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Γιοφτσίδου Ασημένια -Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Γουλιμάρης Δημήτρης -Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Γούργουλης Βασίλειος -Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Δέρρη Βασιλική -Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Δούδα Ελένη -Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Ζέτου Ελένη -Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Ισπυρλίδης Ιωάννης -Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Καμπάς Αντώνης -Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Κασαμπαλής Αθανάσιος -Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Κούλη Όλγα -Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Κουρτέσης Θωμάς – Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Κυριαλάνης Πασχάλης -Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Κώστα Γεώργιος -Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Λάιος Αθανάσιος -Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Λαπαρίδης Κώστας -Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Μάλλιου Παρασκευή -Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Μάντης Κωνσταντίνος -Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Μαρτινίδης Κώστας -Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Ματσούκα Ουρανία -Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Μαυρίδης Γεώργιος -Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Μιχαλοπούλου Μαρία -Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Μπάτσιου Σοφία -Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Μπεμπέτσος Ευάγγελος -Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Μπενέκα Αναστασία -Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Παπαδημητρίου Αικατερίνη -Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Πυλιανίδης Θεόφιλος -Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Σμήλιος Ηλίας -Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Τσαμουρτζής Ευάγγελος -Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Τσίτσκαρη Ευστρατία -Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Φιλίππου Φίλιππος -Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Χατζηνικολάου Αθανάσιος -Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-