Εκτελεστική Επιτροπή

Εκτελεστική Επιτροπή

 • Αρχοντίδου Κορίνα -Μέλος ΕΤΕΠ-
 • Αστραπέλλος Κωνσταντίνος -Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Γιαννακόπουλος Ανέστης -Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α.-
 • Γιαννακού Ερασμία – Διδακτικό Προσωπικό-
 • Γραδούλα Χρύσα -Μέλος ΕΤΕΠ-
 • Δουρούκης Ρίζος -Μέλος ΕΤΕΠ-
 • Καζαντζής Χρήστος -Μέλος ΕΤΕΠ-
 • Καζαντζή Μάρθα -Διοικητικός Υπάλληλος-
 • Κάλτσος Αθανάσιος -Μέλος ΕΤΕΠ-
 • Καραπάνου Ιωάννα -Γραμματέας Τ.Ε.Φ.Α.Α. -Διοικητικός Υπάλληλος-
 • Σιριβιανού Ελένη -Νηπιαγωγός-
 • Σπυριδοπούλου Ελένη, M.Sc., Υπεύθυνη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ-
 • Υφαντίδου Γεωργία -Διδάσκουσα Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.-