2ο Forum Αθλητικής Επιστήμης

2ο Forum Αθλητικής Επιστήμης “Exercise is Medicine”

Χρήσιμες Πληροφορίες

Για να συμμετάσχετε στο Σεμινάριο, είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στο Συνέδριο. Υπάρχει η επιλογή του κόστους ημερήσιας συμμετοχής, η οποία είναι διαθέσιμη στο χώρο της γραμματείας του συνεδρίου. Το Ημερήσιο Κόστος είναι 15€.

Οι φοιτητές, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν εργασίες, έχουν τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής στο 27ο ΔΣΦΑΑ.

Οι εγγραφές για το Σεμινάριο είναι περιορισμένες.

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Σεμινάριο και δεν κάνατε αυτήν την επιλογή στην αρχική σας εγγραφή στο Συνέδριο, παρακαλείστε ευγενικά να το κάνετε κατά την άφιξή σας στη Γραμματεία του Συνεδρίου.