Υποβολή Περιλήψεων

Προκειμένου οι περιλήψεις να αξιολογηθούν από τους κριτές και να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Υποβάλλετε την περίληψή σας συμπληρώνοντας την Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περίληψης.

Περιλήψεις που θα σταλούν με ηλεκτρονικό ή κανονικό ταχυδρομείο ΔΕΝ θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της θεματικής ενότητας κατά την οποία με βάση το πρόγραμμα παρουσιάζεται μια περίληψη, δεν παρουσιαστεί κανένας από τους συγγραφείς, η περίληψη ΔΕΝ θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά του Συνεδρίου.

Πριν από την υποβολή της περίληψης, μελετήστε τις Οδηγίες Συγγραφής & Υποβολής της:

  • Φροντίστε τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε τόσο στη φόρμα εγγραφής όσο και στην υποβολή της περίληψης να είναι ακριβή και σωστά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην εισαγωγή των ονομάτων των συγγραφέων και των ιδρυμάτων τους, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
  • Φροντίστε να πληκτρολογήσετε σωστά το email σας ειδάλλως δε θα υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
  • Η υποβολή περίληψης είναι απαραίτητη για την παρουσίαση τόσο των προφορικών όσο και των ψηφιακά αναρτημένων ανακοινώσεων (e-posters).
  • Μελετήστε προσεκτικά τις θεματικές ενότητες και υποβάλλετε την περίληψή σας σε αυτήν στην οποία αντιστοιχεί περισσότερο.
  • Με την ιδιότητα του «παρουσιαστή» μπορείτε, να καταθέσετε μέχρι 2 περιλήψεις, πληρώνοντας μία φορά το αντίστοιχο κόστος εγγραφής.
  • Επιλέξτε αν η εργασία σας θα παρουσιαστεί ως προφορική ή ψηφιακή αναρτημένη ανακοίνωση. Ωστόσο οι κριτές των περιλήψεων έχουν τη δυνατότητα ν’ αλλάξουν μία ανακοίνωση από προφορική σε ψηφιακά αναρτημένη (και το αντίστροφο) στην περίπτωση που το κρίνουν σκόπιμο.

Οι ημερομηνίες αξιολόγησης και διόρθωσης των περιλήψεών σας, γνωστοποιούνται από το site του 30ου Δ.Σ.Φ.Α.Α., καθώς και μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακολουθείτε τακτικά τα e-mails σας και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου.

Στην περίπτωση που δεν τηρήσετε με συνέπεια κάποια από τις προθεσμίες υποβολής και διόρθωσης των περιλήψεών σας, θα υπάρχει αυτόματη απόρριψη της περίληψής σας.

Για οποιαδήποτε πρόβλημα ή απορία μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη του Συνεδρίου κα Κέλλυ Αγγελάκη, στο παρακάτω e-mail: icpess@artion.com.gr.

Καλή Επιτυχία!

Theme: Overlay by Kaira