Τιμητική Επιτροπή

Κεραμέως Νίκη

Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων

Αυγενάκης Λευτέρης

Υφυπουργός Αθλητισμού

Μαυρωτάς Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

Μέτιος Χρήστος

Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τσαλικίδης Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης Ν. Ροδόπης

Γκαράνης Ιωάννης

Δήμαρχος Κομοτηνής

κ.κ. Παντελεήμων

Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Πολυχρονίδης Αλέξανδρος

Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Πρύτανης

Γαβριηλίδου Ζωή

Καθηγήτρια Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Μάρης Φώτιος

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Μιχαλοπούλου Μαρία

Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ

Καθηγητής Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

Δούδα Ελένη

Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Κοσμήτορας Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Theme: Overlay by Kaira