Συντονιστική Επιτροπή

Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής

Καμπάς Αντώνης

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής

Αγγελούσης Νικόλαος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Αλμπανίδης Ευάγγελος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Αντωνίου Παναγιώτης

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Γιοφτσίδου Ασημένια

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Γουλιμάρης Δημήτριος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Δέρρη Βασιλική

Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Δούδα Ελένη

Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Ζέτου Ελένη

Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Κούλη Όλγα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Κώστα Γεώργιος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μάλλιου Παρασκευή

Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μαυρίδης Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Μπεμπέτσος Ευάγγελος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Ρόκκα-Μαυρίδου Στυλιανή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Σμήλιος Ηλίας

Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Τσίτσκαρη Ευστρατία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Χατζηνικολάου Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Υφαντίδου Γεωργία

Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Theme: Overlay by Kaira