Στρογγυλές Τράπεζες

 • ΚΑΘΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΦΥΣΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
  ΖΩΗ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΥΓΙΕΙΝΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
 • Προεδρείο

  Αλμπανίδης Ε., Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
  Κούλη Ο., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ

 • Ομιλητές

  ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
  Ξάνθος Θ., Ιατρός, Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

  ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ: ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
  Γεωργιάδης Ε., Λέκτορας Καθηγητής, University of Suffolk

  ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  Αλμπανίδης Ε., Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΜΕΣΩ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  Pardo R., Καθηγητής, Universidad Politecnica de Madrid

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HEALTHY
  Κούλη Ο., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Theme: Overlay by Kaira