Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής Περιλήψεων & Εγγραφών:
  Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021
 • Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Περιλήψεων:
  Σάββατο 05 Μαρτίου 2022
 • Ειδοποίηση Αποδοχής Περιλήψεων:
  Τρίτη 12 Απριλίου 2022
 • Λήξη Εγγραφών Παρουσιαστών Περιλήψεων:
  Τετάρτη 27 Απριλίου 2022
 • Έναρξη Συνεδρίου:
  Παρασκευή 20 Μαΐου 2022
Theme: Overlay by Kaira