Σεμινάρια

 • Ψυχοκινητική παρέμβαση (ΨΥΠ) για παιδιά:
  δραστηριότητες στο νερό και στην αίθουσα.
  Στοιχεία σχεδιασμού και καθοδήγησης
  της παρεμβατικής διαδικασίας
 • Υπεύθυνος Σεμιναρίου

  Αντώνης Καμπάς
  Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.–Σ.Ε.Φ.Α.Α.–Δ.Π.Θ.

 • null

  Υπεύθυνος Σεμιναρίου

  Φωτεινή Βενετσάνου
  Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ
  Δρ. Μαριάνα Χ. Κοτζαμανίδου,
  Φυσικοθεραπεύτρια-Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής
  Assistant Lecturer Bad RagazRing Method International Aqua Therapy Faculty Switzerland
  Διευθύνων Σύμβουλος All About Aquatics Greece & Cyprus
  Διευθύνων Σύμβουλος BECO aqua college Greece & Cyprus

  Η Φωτεινή Βενετσάνου ασχολείται με την Ψυχοκινητική από το 2003. Έχει εκπαιδευτεί από την Καθηγήτρια Renate Zimmer και έχει δώσει έναν σημαντικό αριθμό σεμιναρίων και διαλέξεων σχετικά με το θέμα.

  Η Μαριάνα Κοτζαμανίδου είναι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και πιστοποιημένη φυσικοθεραπεύτρια στις μεθόδους PNF, Κinesio Tape, Bobath, Αqua PNF-Bad Ragaz, Clinical Ai Chi, Aquatic Motor Control, Water Specific Therapy- Halliwick Advanced, Halliwick Basic και από το 2011 υπεύθυνη και επίσημη εκπρόσωπος για το Aquatic Physical Therapy στην Ελλάδα.

 • Περιγραφή

  Στόχος τους σεμιναρίου είναι η παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για

  • Τον σχεδιασμό των ΨΥΠ εντός και εκτός νερού
  • Την καθοδήγηση των ΨΥΠ σε διαφοροποιημένες συνθήκες

  Στο σεμινάριο θα δοθεί έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και κυρίως:

  • Στον σχεδιασμό των ΨΥΠ σε ανομοιογενείς ομάδες
  • Στην προσαρμογή των ΨΥΠ στο νερό
  • Τα DOs και τα DON’Ts των ΨΥΠ
 • Ημερομηνία διεξαγωγής

  16/05/2020

 • Κόστος Συμμετοχής

  τριάντα (30) €
  Όριο συμμετοχών 30 άτομα

 • Συνδιοργάνωση

Theme: Overlay by Kaira