Σεμινάρια

 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην
  εκπαιδευτική διαδικασία της Φυσικής Αγωγής:
  Πολυμεσικές και διαδραστικές εφαρμογές
 • Ψυχοκινητική παρέμβαση (ΨΥΠ) για παιδιά:
  δραστηριότητες στο νερό και στην αίθουσα.
  Στοιχεία σχεδιασμού και καθοδήγησης
  της παρεμβατικής διαδικασίας
 • Διαλειμματική Άσκηση: Μόδα ή Εργαλείο
  σε υγιείς ασκούμενους και άτομα με χρόνιες παθήσεις;
  Από τη Θεωρία στην Πράξη στο Σύγχρονο Γυμναστήριο
 • WATSU (WATER-SHIATSU): Ελεύθερο το σώμα στο νερό!!!
 • Αξιοποίηση παραμυθιών και θεατρικών τεχνικών
  για την κατανόηση της διαφορετικότητας και της αναπηρίας.
 • Παραδείγματα εφαρμογής και χρήσης των τ.π.ε.
  στην προσαρμοσμένη φυσική αγωγή στην
  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Προεδρείο

  Παναγιώτης Αντωνίου, Καθηγητής

  Νικόλαος Βερναδάκης, Αν. Καθηγητής

 • null

  Ομιλητές

  Δρ. Μαρία Μαχαιρίδου1 Δρ. Νικόλαος Αποστολάκης2 Δρ. Παναγιώτης Αντωνίου3

  1Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής Νοτίου Αιγαίου

  2Διευθυντής Α’ Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου Κρήτης

  3Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • Περίληψη

  Οι νέες τεχνολογίες (ΝΤ) αποτελούν εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής (εΦΑ) ο οποίος διακατέχεται από την επιθυμία για αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των μαθητών/τριών του. Αποτελούν ακόμα μέρος της δικής του προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης καθώς οι ρόλοι που αναλαμβάνει διευρύνονται πέρα από το τυπικό εργασιακό ωράριο του. Άλλωστε και η επιθυμία για φυσική δραστηριότητα και απόκτηση γνώσης από τους μαθητές/τριες δεν γνωρίζουν ωράριο. Η ενσωμάτωση των ΝΤ στην εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) αποτελεί για τον εΦΑ μια ιδιαίτερη πρόκληση. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του μπορεί και πρέπει να έχει δεξιότητες στη δημιουργία και ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική πράξη εφαρμογών πολυμέσων. Στηριζόμενοι σε βασικό εξοπλισμό υποστήριξης των ΤΠΕ στο σεμινάριο αυτό θα αποκτήσουν πληρόφορηση και δεξιότητες δημιουργίας πολυμεσικών εφαρμογών. Επίσης η πληροφόρηση και απόκτηση δεξιοτήτων θα προεκταθεί σε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο όπως είναι ο διαδραστικός πίνακας.  Ο διαδραστικός πίνακας (ΔΠ) είναι μια τεχνολογική εφαρμογή, ένα τεχνολογικό μέσο των νέων τεχνολογιών, που υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις, μπορεί να αναδειχθεί σε ένα ιδιαίτερα βοηθητικό εργαλείο στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικότερου περιβάλλοντος μάθησης και διδασκαλίας για τη ΦΑ. Το σεμινάριο είναι κατανεμημένο σε δύο συνεδρίες (βιωματικά εργαστήρια) και σκοπό έχει να βοηθήσει τους εΦΑ να κατανοήσουν τις δυνατότητες των ΔΠ (λ.χ. στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην διδασκαλία αντικειμένων της ΦΑ), να τους ενισχύσει στο έργο τους και να τους προτείνει τρόπους ενσωμάτωσης των ΔΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος της ΦΑ. Αυτό γίνεται μέσα από δειγματικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που στη πρώτη συνεδρία αφορούν την καλαθοσφαίριση (ατομική δεξιότητα και ομαδική τακτική) αλλά και ένα εκπαιδευτικό σενάριο με θέμα την υγεία των αθλουμένων.

  Το δεύτερο βιωματικό εργαστήριο για την αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στη διδακτική της Φυσικής Αγωγής έχει ως στόχο την επισκόπηση βασικών λειτουργιών και παιδαγωγικών χρήσεων του εποπτικού αυτού μέσου, μέσω δύο ενδεικτικών διδακτικών σεναρίων. Το πρώτο από αυτά αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και έχει ως θέμα τη μεσογειακή διατροφή, σε συνδυασμό με τη φυσική δραστηριοποίηση. Το δεύτερο αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και, συγκεκριμένα, στη διδασκαλία αθλημάτων κλασσικού αθλητισμού. Και με τα δύο διδακτικά σενάρια προτείνεται ένα πλαίσιο αρχών, με το οποίο αναδεικνύονται οι δυνατότητες και η προστιθέμενη διδακτική αξία του εποπτικού αυτού μέσου, ως εργαλείου ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας, της οργάνωσης της λειτουργίας της τάξης, της ανάπτυξης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας και της συνεργασίας στη Φυσική Αγωγή. Στο πλαίσιο των δύο διδακτικών σεναρίων, μεταξύ άλλων, αξιοποιείται και εκπαιδευτικό υλικό εξωτερικών πόρων, όπως είναι οι διαδραστικές προσομοιώσεις, το βίντεο κ.ά. Παράλληλα, δημιουργείται και νέο διδακτικό υλικό, μέσω των σχετικών επιλογών που προσφέρονται από τα λογισμικά διαχείρισης μαθημάτων για διαδραστικό πίνακα και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το λογισμικό Active Inspire της Promethean World. Στο πλαίσιο της βιωματικής αυτής δράσης, οι επιμορφούμενοι θα διδαχθούν και θα εξασκηθούν σε προτεινόμενους τρόπους δημιουργίας εξατομικευμένων μαθημάτων για διαδραστικό πίνακα, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών τους.

 • Κόστος Συμμετοχής

  Δεκαπέντε (15) €
  Όριο συμμετοχών: 40 άτομα

 • Υπεύθυνος Σεμιναρίου

  Αντώνης Καμπάς
  Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.–Σ.Ε.Φ.Α.Α.–Δ.Π.Θ.

 • null

  Εισηγητές

  Φωτεινή Βενετσάνου
  Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ
  Δρ. Μαριάνα Χ. Κοτζαμανίδου,
  Φυσικοθεραπεύτρια-Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής
  Assistant Lecturer Bad RagazRing Method International Aqua Therapy Faculty Switzerland
  Διευθύνων Σύμβουλος All About Aquatics Greece & Cyprus
  Διευθύνων Σύμβουλος BECO aqua college Greece & Cyprus

  Η Φωτεινή Βενετσάνου ασχολείται με την Ψυχοκινητική από το 2003. Έχει εκπαιδευτεί από την Καθηγήτρια Renate Zimmer και έχει δώσει έναν σημαντικό αριθμό σεμιναρίων και διαλέξεων σχετικά με το θέμα.

  Η Μαριάνα Κοτζαμανίδου είναι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και πιστοποιημένη φυσικοθεραπεύτρια στις μεθόδους PNF, Κinesio Tape, Bobath, Αqua PNF-Bad Ragaz, Clinical Ai Chi, Aquatic Motor Control, Water Specific Therapy- Halliwick Advanced, Halliwick Basic και από το 2011 υπεύθυνη και επίσημη εκπρόσωπος για το Aquatic Physical Therapy στην Ελλάδα.

 • Περιγραφή

  Στόχος τους σεμιναρίου είναι η παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για

  • Τον σχεδιασμό των ΨΥΠ εντός και εκτός νερού
  • Την καθοδήγηση των ΨΥΠ σε διαφοροποιημένες συνθήκες

  Στο σεμινάριο θα δοθεί έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και κυρίως:

  • Στον σχεδιασμό των ΨΥΠ σε ανομοιογενείς ομάδες
  • Στην προσαρμογή των ΨΥΠ στο νερό
  • Τα DOs και τα DON’Ts των ΨΥΠ
 • Ημερομηνία διεξαγωγής

  16/05/2020

 • Κόστος Συμμετοχής

  Τριάντα (30) €
  Όριο συμμετοχών: 30 άτομα

 • Συνδιοργάνωση

 • Πληροφορίες

  27ο Κλινικό – Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Εργοσπιρομετρίας, Άσκησης

  & Αποκατάστασης (ΕΛΕΡΓΑ)

  ————————————————————————————————————————————–

  1ο Θεματικό Κλινικό Σεμινάριο του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία»

  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τ.Ε.Φ.Α.Α. & Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» – Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 • Ημερομηνία διεξαγωγής

  Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

  11:00 – 14:00

 • Τοποθεσία

  Εργαστήριο Κλινικής Εργοφυσιολογίας & Φυσιολογίας της Άσκησης, Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ

 • Διευθυντής Σεμιναρίου

  Τοκμακίδης Σ., Ομότιμος Καθηγητής Εργοφυσιολογίας, Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.,

  Πρόεδρος Εκπαιδευτικής Επιτροπής ΕΛΕΡΓΑ

 • null

  Συντονίστρια Σεμιναρίου

  Δούδα Ε.Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.,

  Διευθύντρια  Δ.Π.Μ.Σ. ‘’Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία’’

 • Εγγραφές

  10:30 – 11:00

  Προσέλευση συμμετεχόντων – Εγγραφές

 • Έναρξη εργασιών

  11:00

  Έναρξη εργασιών του σεμιναρίου

 • 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  11:00 – 11:20

  Συνεχόμενη ή Διαλειμματική άσκηση σε άτομα με χρόνιες παθήσεις;

  Καρατζάνος Ε., Εργοφυσιολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Κλινικής Εργοσπιρομετρίας, Άσκησης & Αποκατάστασης, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

  11:20 – 11:40

  Συνεχόμενη ή Διαλειμματική άσκηση σε υγιείς ασκούμενους;

  Σμήλιος Η.,  Αναπληρωτής Καθηγητής Αθλητικής Φυσιολογίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

   11:40 – 12:00

  Ταχύτητα ή φορτίο σε καρδιομεταβολικούς ασθενείς;

  Σπάσης Α., Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. –  Δ.Π.Θ.

  12:00 – 12:20

  Εφαρμοσμένα πρωτόκολλα Διαλειμματικής  Άσκησης στο  Σύγχρονο Γυμναστήριο

  Καζάκη Μ., MSc, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Εξειδικευμένη Επαγγελματίας Άσκησης & Υγείας

 • 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  12:25 – 13:45

  Από τη Θεωρία στην Πράξη

  Καζάκη Μ., MSc, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Εξειδικευμένη Επαγγελματίας Άσκησης & Υγείας

  Κοσμίδου Κ., MScPhD, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Επαγγελματίας Άσκησης & Υγείας

  Σαββάκη Δ., MSc, Υποψήφια Διδάκτωρ Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.,  Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Επαγγελματίας Άσκησης & Υγείας

 • 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  13:45 – 14:00   Σύνοψη: ΡΩΤΗΣΤΕ τους Ειδικούς

  Προεδρείο: Τοκμακίδης  Σ., Ομότιμος Καθηγητής Εργοφυσιολογίας, Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ., Πρόεδρος Εκπαιδευτικής Επιτροπής ΕΛΕΡΓΑ

  Καρατζάνος Ε., Εργοφυσιολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Εργοσπιρομετρίας & Καρδιοαναπνευστικής Αποκατάστασης, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

  Σμήλιος Η.,  Αναπληρωτής Καθηγητής Αθλητικής Φυσιολογίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

  Σπάσης Α., Μέλος Ε.Ε.Π.,  Τ.Ε.Φ.Α.Α. –  Δ.Π.Θ.

  Καζάκη Μ., MSc, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Εξειδικευμένη Επαγγελματίας Άσκησης & Υγείας

 • Λήξη εργασιών

  14:00

  Λήξη εργασιών του σεμιναρίου

 • Τιμή σεμιναρίου

  Σύνεδροι: 20,00 €

  Φοιτητές: 10,00 €

  Το σεμινάριο μοριοδοτείται με τρία (3) μόρια από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

 • Υπεύθυνος Σεμιναρίου

  Σ. Μπάτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια

 • null

  Εισηγήτρια

  Πολατίδου Γεωργία, PhD, Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Watsu Provider

 • Περιγραφή

  Το Watsu, σύνθεση των λέξεων water και shiatsu, είναι το πρώτο είδος υδάτινου bodywork που αναπτύχθηκε αυτοτελώς. Θεωρείται ως η πλέον ριζοσπαστική εξέλιξη της αγωγής υγείας του σώματος. Το νερό εμπλουτίζει και ενισχύει τη δράση του shiatsu με σκοπό την εξομάλυνση της λειτουργίας του νευρικού, μυοσκελετικού και ενεργειακού συστήματος. Εφαρμόζεται αποκλειστικά σε νερό θερμοκρασίας 34-36°C. Περιλαμβάνει κινητοποιήσεις, διατάσεις και πιέσεις σε ειδικές περιοχές που οι δίνες του νερού επιδρούν με διαφορετική αίσθηση στο σώμα. Το Watsu εφαρμόζεται σε 70 χώρες από επαγγελματίες υγείας, τόσο ως μέσο χαλάρωσης και πρόληψης σε spa και χώρους ευεξίας όσο και στους κύκλους του υψηλού αθλητισμού αλλά και σε νοσοκομεία και κλινικές αποκατάστασης ως συμπληρωματική αγωγή υγείας και αποκατάστασης.

 • Κόστος Συμμετοχής

  Δέκα (10) €
  Όριο συμμετοχών: 20 άτομα

 • Διάρκεια

  3 ώρες (Κολυμβητήριο)

 • Υπεύθυνος Σεμιναρίου

  Σ. Μπάτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια

 • null

  Εισηγητές

  ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Π., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΣΕΦΑΑ- ΣΕΡΡΕΣ ΑΠΘ.,

  ΔΑΜΠΑ Α., Msc.

  ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Μ. Msc.

 • Περιγραφή

  Το σεμινάριο έχει σκοπό να παρουσιάσει τη χρήση των παραμυθιών αλλά και των τεχνικών του θεατρικού παιχνιδιού ως μεθόδους για την αλλαγή της στάσης των μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) προς τους συμμαθητές τους με ΕΕΑ ή αναπηρία. Η επιτυχία της συνεκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο εξαρτάται από την κατανόηση των ατομικών και κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων όλων των μαθητών, καθώς και την καλλιέργεια αισθημάτων ανεκτικότητας και ενσυναίσθησης προς τους «άλλους». Η θετική στάση των μαθητών χωρίς αναπηρία απέναντι στους μαθητές με αναπηρία δημιουργεί στους δεύτερους ένα αίσθημα αποδοχής, το οποίο είναι προϋπόθεση για την επίτευξη της μάθησης. Η παιδική λογοτεχνία αποτελεί αποτελεσματική στρατηγική παρέμβασης, αφού συνδυάζει γνωστικά και συναισθηματικά στοιχεία με τρόπο που διευκολύνει τη μετάδοση αξιών και ιδανικών. Τα βιβλία λειτουργούν για τα παιδιά ως καθρέφτες, γιατί μέσα από την ποικιλία των χαρακτήρων που συναντούν στα βιβλία μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα που υπάρχει στον κόσμο που τα περιβάλει. Το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί βασικό εργαλείο που συνεισφέρει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Αποτελεί μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, το όχημα για την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και της κοινωνικοποίησης. Δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να κατανοήσουν τις ανθρώπινες σχέσεις, να αναπτύξουν τη δημιουργική τους σκέψη, να εξασκήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να καλλιεργήσουν την εκφραστικότητά τους.

 • Κόστος Συμμετοχής

  Δέκα (10) €
  Όριο συμμετοχών: 30 άτομα

 • Διάρκεια

  3 ώρες

 • Υπεύθυνος Σεμιναρίου

  Σ. Μπάτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια

 • null

  Εισηγητές

  ΤΕΧΛΙΚΙΔΟΥ Ε. , PhD, Ειδικής Αγωγής, Διευθύντρια Ε.Ε.Ε.ΕΚ Κιλκίς

  ΒΟΓΙΑΝΤΖΗ Χ., MSc, Πληροφορικός 1o ΓΕ.Λ. Κιλκίς

  ΚΟΚΚΙΝΕΛΗ Κ., M.Ed. Νηπιαγωγός, Ειδικό Σχολείο ΣΑΠ – Ιωαννίνων

  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.,  Νηπιαγωγός.

 • Περιγραφή

  Το σεμινάριο έχει σκοπό να παρουσιάσει διδακτικές προτάσεις εφαρμογής των Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο του μαθήματος της Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής. Θα παρουσιαστούν λογισμικά, εφαρμογές, πλατφόρμα μάθησης και ο τρόπος υλοποίησης ενός διδακτικού σεναρίου, μια εναλλακτική πρόταση για την κατάκτηση της σωματογνωσίας, σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία. Οι δραστηριότητες θα παρουσιασθούν με ενεργητικές βιωματικές τεχνικές, στο πλαίσιο αξιοποίησης της διαθεματικότητας στην προσαρμοσμένη φυσική αγωγή, με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών ως ένα σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο μάθησης που συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην επίτευξη των στόχων.

 • Κόστος Συμμετοχής

  Δέκα (10) €
  Όριο συμμετοχών: 40 άτομα

 • Διάρκεια

  3 ώρες

Theme: Overlay by Kaira