Πρόσκληση για Συμμετοχή

Το 29ο Διεθνές e-Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Δ.Σ.Φ.Α.Α.) το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 – 16 Μαΐου 2021προσκαλεί επαγγελματίες από τον χώρο του αθλητισμού και της υγείας, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, Sport Science & Fitness, εταιρείες ιατρικού και διαιτολογικού εξοπλισμού, εκδοτικούς οίκους, όπως και οργανισμό ή φορέα του οποίου η δραστηριότητα σχετίζεται με την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χορηγιών και να προβληθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετεμε την κυρία Κέλλυ Αγγελάκη, στο e-mail: icpess@artion.com.gr.

Theme: Overlay by Kaira