Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Γκοδόλιας Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής

Organizing Committee

Αγγελούσης Νικόλαος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Αλμπανίδης Ευάγγελος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Αντωνίου Παναγιώτης

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Δέρρη Βασιλική

Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Δούδα Ελένη

Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Ζέτου Ελένη

Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Καμπάς Αντώνης

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Κιουμουρτζόγου Ευθύμης

Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Κούλη Όλγα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Κώστα Γεώργιος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μάλλιου Παρασκευή

Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μπεμπέτσος Ευάγγελος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μπενέκα Αναστασία

Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Πυλιανίδης Θεόφιλος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Ταξιλδάρης Κυριάκος

Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Τοκμακίδης Σάββας

Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Τσίτσκαρη Ευστρατία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Theme: Overlay by Kaira