Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Γκοδόλιας Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Επίτιμα Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής

Κιουμουρτζόγου Ευθύμης

Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Ταξιλδάρης Κυριάκος

Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Τοκμακίδης Σάββας

Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Theme: Overlay by Kaira