Οργανωτική Επιτροπή

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

 • Καμπάς Αντώνης -Καθηγητής-

Οργανωτική Επιτροπή

 • Αγγελούσης Νικόλαος -Καθηγητής-
 • Αλμπανίδης Ευάγγελος -Καθηγητής-
 • Αντωνίου Παναγιώτης -Καθηγητής-
 • Δέρρη Βασιλική – Καθηγήτρια-
 • Δούδα Ελένη -Καθηγήτρια-
 • Ζέτου Ελένη -Καθηγήτρια-
 • Κούλη Όλγα -Επίκουρη Καθηγήτρια-
 • Κώστα Γεώργιος -Καθηγητής-
 • Μάλλιου Παρασκευή -Καθηγήτρια-
 • Μπεμπέτσος Ευάγγελος -Αναπληρωτής Καθηγητής-
 • Πυλιανίδης Θεόφιλος -Καθηγητής-
 • Τσίτσκαρη Ευστρατία -Επίκουρη Καθηγήτρια-