Οδηγίες Παρουσίασης

Οδηγίες για την παρουσίαση των Προφορικών Ανακοινώσεων (Oral Presentations)

 1. Η περίληψή σας θα παρουσιαστεί με τη μορφή PowerPoint παρουσίασης με data projector.
 2. Η παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει 8 διαφάνειες PowerPoint, εκ των οποίων η πρώτη θα περιλαμβάνει τον τίτλο, τους συγγραφείς και την προέλευση και η τελευταία τη βιβλιογραφία της περίληψης.
 3. Η χρονική διάρκεια κάθε προφορικής ανακοίνωσης (oral presentation) είναι 10 λεπτά.
 4. Όλα τα κείμενα στα αρχεία παρουσίασης θα πρέπει να είναι MONO στην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (σε ένα ενιαίο αρχείο παρουσίασης).
 5. Η παράδοση του αρχείου παρουσίασης γίνεται 30 λεπτά πριν την έναρξη της θεματικής ενότητας, στην αίθουσα που θα παρουσιαστεί η περίληψη.
 6. Για τυχόν δοκιμές ή διορθώσεις της παρουσίασης θα λειτουργεί γραμματεία υποστήριξης ηλεκτρονικών παρουσιάσεων στην αίθουσα H/Y.
 7. Για τη διευκόλυνσή σας «κατεβάστε» το πρότυπο αρχείο “Oral και δημιουργήστε την παρουσίασή σας επάνω σε αυτό το αρχείο.

 

Οδηγίες για την παρουσίαση των Ψηφιακά Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-Posters)

 1. Οι αναρτημένες ανακοινώσεις είναι ψηφιακές, δηλαδή είναι αρχεία PowerPoint, παρουσιάζονται προφορικά σε γιγαντοοθόνη και δεν είναι εκτυπωμένα Poster.
 2. Θα πρέπει να ετοιμάσετε την παρουσίασή σας σε μορφή «παρουσίασης PowerPoint», γράφοντας το κείμενο ΜΟΝΟ στην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, και σε 2 μόνο διαφάνειες εκ των οποίων: η πρώτη θα περιλαμβάνει τον τίτλο, τους συγγραφείς, την προέλευση, το σκοπό και τη μέθοδο και η δεύτερη τα αποτελέσματα τα συμπεράσματα και τη βιβλιογραφία.
 3. Η χρονική διάρκεια κάθε αναρτημένης ανακοίνωσης (e-poster) είναι 2 λεπτά.
 4. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής σας παρουσίασης e-Poster, θα πρέπει ν’ ανεβάσετε το αρχείο εδώ, το αργότερο μέχρι τις 12 Μαΐου 2022. Προσοχή: «σώστε» το αρχείο ονομάζοντάς το με το Νούμερο Ανακοίνωσης (πχ. P01) ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ της περίληψης.
 5. Για τη διευκόλυνσή σας «κατεβάστε» το πρότυπο αρχείο “ePoster και δημιουργήστε την παρουσίασή σας επάνω σε αυτό το αρχείο διατηρώντας όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (χρώμα υπόβαθρου & λογότυπα).
Theme: Overlay by Kaira