Επιστημονική Επιτροπή

Αγγελούσης Νικόλαος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Αθαναηλίδης Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Αλμπανίδης Ευάγγελος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Αντωνίου Παναγιώτης

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Αυλωνίτη Αλεξάνδρα

Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Βερναδάκης Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Γαργαλιάνος Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Γιαννακού Ερασμία

Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Γιοφτσίδου Ασημένια

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Γουλιμάρης Δημήτρης

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Γούργουλης Βασίλειος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Δέρρη Βασιλική

Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Δούδα Ελένη

Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Ζέτου Ελένη

Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Ισπυρλίδης Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Καμπάς Αντώνης

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Κούλη Όλγα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Κουρτέσης Θωμάς

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Κυριαλάνης Πασχάλης

Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Κώστα Γεώργιος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Λάιος Αθανάσιος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Λαπαρίδης Κώστας

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μάλλιου Παρασκευή

Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μάντης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Ματσούκα Ουρανία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μαυρίδης Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μιχαλοπούλου Μαρία

Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μπάτσιου Σοφία

Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μπεμπέτσος Ευάγγελος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μπενέκα Αναστασία

Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Παπαδημητρίου Αικατερίνη

Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Ρόκκα Στυλιανή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Σμήλιος Ηλίας

Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Τσαμουρτζής Ευάγγελος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Τσίτσκαρη Ευστρατία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Υφαντίδου Γεωργία

Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Φιλίππου Φίλιππος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Χατζηνικολάου Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Theme: Overlay by Kaira