Συντονιστική-Εκτελεστική Επιτροπή

Αρχοντίδου Κορίνα

Μέλος ΕΤΕΠ-Δ.Π.Θ.

Αρβανιτίδου Βασιλεία

Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Αστραπέλλος Κωνσταντίνος

Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Γιαννακόπουλος Ανέστης

Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Γραδούλα Χρύσα

Μέλος ΕΤΕΠ-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Δαστερίδης Γεώργιος

Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Δουράκης Ρίζος

Μέλος ΕΤΕΠ-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μέλος ΕΤΕΠ-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μέλος ΕΤΕΠ-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Εμμανουηλίδου Κυριακούλα

Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Καζαντζής Χρήστος

Μέλος ΕΤΕΠ-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Καζαντζή Μάρθα

Διοικητικός Υπάλληλος-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Κάλτσος Αθανάσιος

Μέλος ΕΤΕΠ-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Καρακύριου Στυλιανή

Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Καραπάνου Ιωάννα

Γραμματέας Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. , Διοικητικός Υπάλληλος

Κεχαγιάς Δημήτριος

Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Κουφού Τζούλια

Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Κωνσταντινίδου Ξανθή

Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Λεμονίδης Νεοκλής

Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μαντζουράνης Νικόλαος

Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μουστακίδης Αθανάσιος

Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μπαξεβάνη Μαρία

Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μπάρμπας Ιωάννης

Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μπερμπερίδου Φανή

Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Πάφης Γιώργος

Ε.Ε.Π. -Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Πίτση Αθηνά

Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Σπάσης Απόστολος

Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Σπυριδοπούλου Ελένη, M.Sc.

Υποψήφια Διδάκτορας -Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Ταχταλής Θεοχάρης

Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Χριστοφορίδης Χρήστος

Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Theme: Overlay by Kaira