Εκτελεστική Επιτροπή

Ανδρεάδης Ιωάννης

Αποσπασμένος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Αρβανιτίδου Βασιλεία

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Αστραπέλλος Κωνσταντίνος

Επιστημονικός συνεργάτης Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Γιαννακόπουλος Ανέστης

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Γιαννακού Ιορδάνης

Αποσπασμένος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Γιαννούση Μαρία

Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Γκάρας Αθανάσιος

Αποσπασμένος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Δαστερίδης Γεώργιος

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Δόλωμα Δήμητρα

Αποσπασμένη Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Εμμανουηλίδου Κυριακούλα

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Ευαγγελίδης Θεόδωρος

Αποσπασμένος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Καζαντζής Χρήστος

Μέλος ΕΤΕΠ-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Κάλτσος Αθανάσιος

Μέλος ΕΤΕΠ-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Καρακύριου Στυλιανή

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Καραπαναγιώτου Αικατερίνη

Αποσπασμένη Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Κεχαγιάς Δημήτριος

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Κουφού Τζούλια

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Κωνσταντινίδου Ξανθή

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Λεμονίδης Νεοκλής

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Μαντζουράνης Νικόλαος

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Μασάδης Γρηγόρης

Αποσπασμένος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Μηνά Σμαρώ

Αποσπασμένη Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Μούρτζιος Χρήστος

Αποσπασμένος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Μουστακίδης Αθανάσιος

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Μπαξεβάνη Μαρία

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Μπάρμπας Ιωάννης

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Μπερμπερίδου Φανή

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Αποσπασμένος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Πατμάνογλου Στυλιανός

Αποσπασμένος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Πάφης Γιώργος

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Πίτση Αθηνά

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Πολιτσάκης Μιχάλης

Αποσπασμένος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Σπάσης Απόστολος

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Σπυριδοπούλου Έλενα

Υποψ. Διδάκτορας ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ

Ταχταλής Θεοχάρης

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Τριγώνης Ιωάννης

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Χριστοφορίδης Χρήστος

Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Theme: Overlay by Kaira