Βραβείο Νέων Ερευνητών

Ένας από τους βασικούς στόχους του ΔΣΦΑΑ είναι η ανάδειξη νέων επιστημόνων και η ενίσχυση της “σύγχρονης έρευνας αιχμής”. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε το Βραβείο Νέων Ερευνητών (ΒΝΕ) το οποίο θα απονεμηθεί και στο 30ο ΔΣΦΑΑ του 2022.

Όσοι νέοι επιστήμονες κάτω από 45 ετών επιθυμούν, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για την επιστημονική αριστεία, παρουσιάζοντας το εξαιρετικό επιστημονικό τους έργο στο 30ο Δ.Σ.Φ.Α.Α. 2022.

Μια κριτική επιτροπή που αποτελείται από την Επιστημονική Επιτροπή του ΔΣΦΑΑ και την επιστημονική επιτροπή της ΣΕΦΑΑ-ΔΠΘ, χορηγεί τα βραβεία με βάση την παρουσίαση των ψηφιακά αναρτημένων ανακοινώσεων (e-Posters), επιλέγοντας τις τρεις κα κορυφαίες παρουσιάσεις αντίστοιχα. Οι συγγραφείς αυτών των τριών παρουσιάσεων είναι και οι πρώτοι που θα λάβουν ειδοποίηση κατάθεσης της εργασίας τους για δημοσίευση ως σύντομου άρθρου (short paper). Τα Βραβεία Νέων Ερευνητών (ΒΝΕ), θα απονεμηθούν στους πρώτους συγγραφείς των τριών καλύτερων εργασιών, οι οποίοι θα κερδίσουν δωρεάν εγγραφή στο 31ο Δ.Σ.Φ.Α.Α..

Όσοι νέοι επιστήμονες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το ΒΝΕ στο 30ο Δ.Σ.Φ.Α.Α. 2022, θα πρέπει υποβάλλοντας την περίληψη της εργασίας τους (Φόρμα Υποβολής Περίληψης) να τσεκάρουν το αντίστοιχο κουτάκι της υποβολής «για το Βραβείο Νέων Ερευνητών». Όλες οι εργασίες που θα κατατεθούν και θα διαγωνιστούν για το ΒΝΕ θα παρουσιαστούν ως ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-Posters).

Theme: Overlay by Kaira