Βραβείο Νέων Ερευνητών (ΒΝΕ)

Ένας από τους βασικούς στόχους του Δ.Σ.Φ.Α.Α. είναι η ανάδειξη νέων επιστημόνων και η ενίσχυση της “σύγχρονης έρευνας αιχμής”. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε το Βραβείο Νέων Ερευνητών (ΒΝΕ) το οποίο θα απονεμηθεί και στο 29ο Δ.Σ.Φ.Α.Α. του 2021.

Όσοι νέοι επιστήμονες κάτω από 45 ετών επιθυμούν, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για την επιστημονική αριστεία, παρουσιάζοντας το εξαιρετικό επιστημονικό τους έργο στο 29ο Δ.Σ.Φ.Α.Α. 2021.

Μια κριτική επιτροπή που αποτελείται από την Επιστημονική Επιτροπή του Δ.Σ.Φ.Α.Α. και την επιστημονική επιτροπή της Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ., χορηγεί τα βραβεία με βάση την παρουσίαση των ηλεκτρονικά αναρτημένων ανακοινώσεων (e-posters), επιλέγοντας τις δέκα κορυφαίες παρουσιάσεις αντίστοιχα.

Οι συγγραφείς αυτών των δέκα παρουσιάσεων είναι και οι πρώτοι που θα λάβουν ειδοποίηση κατάθεσης της εργασίας τους για δημοσίευση ως σύντομου άρθρου (short paper). Τα Βραβεία Νέων Ερευνητών (ΒΝΕ), θα απονεμηθούν στους πρώτους συγγραφείς των τριών καλύτερων εργασιών, οι οποίοι θα κερδίσουν δωρεάν εγγραφή στο 30ο Δ.Σ.Φ.Α.Α.

Όσοι νέοι επιστήμονες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το ΒΝΕ στο 29ο Δ.Σ.Φ.Α.Α. 2021, θα πρέπει υποβάλλοντας την περίληψη της εργασίας τους (Φόρμα Υποβολής Εργασίας) να τσεκάρουν το αντίστοιχο κουτάκι της υποβολής «για το Βραβείο Νέων Ερευνητών».

Όλες οι εργασίες που θα κατατεθούν και θα διαγωνιστούν για το ΒΝΕ θα παρουσιαστούν ως ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters).

Theme: Overlay by Kaira