Βραβείο Νέων Ερευνητών

Ένας από τους βασικούς στόχους του ΔΣΦΑΑ είναι η ανάδειξη νέων επιστημόνων και η ενίσχυση της “σύγχρονης έρευνας αιχμής”. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε το Βραβείο Νέων Ερευνητών (ΒΝΕ) το οποίο θα απονεμηθεί και στο 30ο ΔΣΦΑΑ του 2022.

Όσοι νέοι επιστήμονες κάτω από 45 ετών επιθυμούν, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για την επιστημονική αριστεία, παρουσιάζοντας το εξαιρετικό επιστημονικό τους έργο στο 30ο Δ.Σ.Φ.Α.Α. 2022.

Μια κριτική επιτροπή που αποτελείται από την Επιστημονική Επιτροπή του ΔΣΦΑΑ και την επιστημονική επιτροπή της ΣΕΦΑΑ-ΔΠΘ, χορηγεί τα βραβεία με βάση την παρουσίαση των ψηφιακά αναρτημένων ανακοινώσεων (e-Posters), επιλέγοντας τις τρεις κα κορυφαίες παρουσιάσεις αντίστοιχα. Οι συγγραφείς αυτών των τριών παρουσιάσεων είναι και οι πρώτοι που θα λάβουν ειδοποίηση κατάθεσης της εργασίας τους για δημοσίευση ως σύντομου άρθρου (short paper). Τα Βραβεία Νέων Ερευνητών (ΒΝΕ), θα απονεμηθούν στους πρώτους συγγραφείς των τριών καλύτερων εργασιών, οι οποίοι θα κερδίσουν δωρεάν εγγραφή στο 31ο Δ.Σ.Φ.Α.Α..

Όσοι νέοι επιστήμονες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το ΒΝΕ στο 30ο Δ.Σ.Φ.Α.Α. 2022, θα πρέπει υποβάλλοντας την περίληψη της εργασίας τους (Φόρμα Υποβολής Περίληψης) να τσεκάρουν το αντίστοιχο κουτάκι της υποβολής «για το Βραβείο Νέων Ερευνητών». Όλες οι εργασίες που θα κατατεθούν και θα διαγωνιστούν για το ΒΝΕ θα παρουσιαστούν ως ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-Posters).

Η επιτροπή Κρίσης και Βράβευσης των Ψηφιακά Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-Posters Presentations) αποτελούμενη από τους:

  1. Καθηγήτρια Βασιλική Δέρρη,
  2. Καθηγήτρια Αναστασία Μπενέκα και,
  3. Αναπληρωτή Καθηγητή Ηλία Σμήλιο,

αφού συνεδρίασε, μελέτησε αναλυτικά όλα τα e-Posters και έκρινε με γνώμονα την πρωτοτυπία, την έκταση, την παρουσίασή τους και γενικά την επιστημονική τους αρτιότητα, αποφάσισε να βραβεύσει τα παρακάτω:

ΑΣΚΗΣΗ & ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
VIRAL SKIN INFECTIONS IN BEACH VOLLEYBALL ATHLETES
Tertipi N., Sfyri E., Kefala V., Papageorgiou E., Rallis E.
University of West Attica, Greece

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α’ΒΑΘΜΙΑ & Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΣΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Δ’ ΚΑΙ Ε’ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Σαμαρά Ε., Κολοβελώνης Α., Γούδας Μ.
University of Thessaly, Greece

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ERYTHROCYTE AND SKELETAL MUSCLE REDOX STATUS IS ASSOCIATED WITH DIETARY CYSTEINE INTAKE, STRENGTH AND PHYSICAL ACTIVITY LEVELS IN YOUNG MEN
Papanikolaou K.1, Poulios A.1, Draganidis D.1, Margaritelis N.2, Baloyiannis I.1, Papadopoulos C.3, Deli C.1, Syrou N.1, Georgakouli K.1, Tsimeas P.1, Rosvoglou A.1, Tzatzakis T.1, Makri S.1, Kouretas D.1, Nikolaidis M.2, Jamurtas A.1, Fatouros I.1
University of Thessaly, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
3National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Οι πρώτοι συγγραφείς των παραπάνω 3 e-Posters θ’ απολαύσουν δωρεάν συμμετοχή στο 31ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού.
Συγχαρητήρια σε όλους!

Theme: Overlay by Kaira